Duurzaam bouwen

De Nieuwenhuis Groep is zich bewust van haar plaats in, verantwoordelijkheid voor en invloed op de samenleving. De samenleving betekent voor ons meer dan de directe omgeving van de plaatsen waar wij als bedrijf actief zijn. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is voor ons daardoor vanzelfsprekend. Binnen onze onderneming is de zorg voor het bedrijf, elkaar en de toekomst in alle lagen een groot goed.

Wij willen:

 • Duurzaam ondernemen
 • Duurzaam bouwen
 • Een transparante en flexibele onderneming zijn
 • Een goede werkgever voor haar personeel zijn
 • Maatschappelijjk betrokken zijn

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen sluit perfect aan bij onze langetermijnvisie. Met vastgoed willen wij waarde creëren voor de samenleving in zijn geheel. Vastgoed heeft een erg lange levensduur. Toch kijken wij verder dan het punt waar het gebruik ervan eindigt. Cradle-to-cradle is daarom voor ons heel belangrijk. Daar waar het kan maken wij gebruik van materialen die hergebruikt kunnen worden.

Duurzaam bouwen

Met al onze ondernemingen zijn wij actief in de bouwwereld. Wij realiseren verschillende vormen van huisvesting voor ondernemingen en particulieren. Uitgangspunt hierbij is om de fasen zo veel mogelijk met eigen geledingen te realiseren. Mede doordat de groep ook onroerend goed exploiteert, onderkennen wij het belang van duurzaam bouwen. Duurzaam bouwen door de juiste materialen te kiezen, waardoor het gebouw tot in lengte van jaren met minimaal onderhoud kwalitatief hoogwaardig blijft en het milieu niet of zo min mogelijk belast wordt. Hieronder een paar voorbeelden.

Bouwplaats

 • Afvalscheiding.
 • Opgelegde verantwoordelijkheid van onze onderaannemers.
 • Duurzame EDPM-dakbedekking in plaats van bitumen. EDPM gaat heel lang mee door haar uitzonderlijke weerstand tegen veroudering, ozon en uv-straling.
 • Gebruik van houtsoorten met een certificaat van herbebossing, zoals het FSC-keurmerk.
 • Gebruik van energiezuinige producten.
 • Certificering van luchtdicht bouwen d.m.v. een blower opstelling.

Prefabricatie

 • Eigen spuiterij waar alleen verf op waterbasis gebruikt wordt.
 • Beperking van de uitstoot van CO2 door uitgekiend logistiek systeem. Door pakketvorming van elementen en onderdelen zijn er minder ritten nodig naar de bouwplaats. Daarnaast wordt zoveel mogelijk gewerkt met retourvrachten.
 • Maximale prefabricage van de bovenbouw waardoor de bouwtijd wordt verkort. De voordelen zijn een minimale uitstoot van CO2 en beperking van geluidsoverlast op de bouwplaats.

Woningen

 • Alle door ons gebouwde woningen vallen binnen de norm Milieu-Index-Gebouw (MIG) en worden door de Rijksgebouwendienst (onderdeel van het ministerie van VROM) als zeer laag milieubelastend gewaardeerd.
 • Bevorderen van flexibiliteit van woningen voor aanpassing aan nieuwe functies.
 • Ontwikkelen van een passiefhuis, de zogenaamde Energie Nul Woning.

Goede werkgever

Mensen worden gemiddeld steeds ouder en als gevolg daarvan zullen we later met pensioen gaan. Daarom bevordert de Nieuwenhuis Groep, als onderdeel van haar arbobeleid, een gezonde levensstijl van onze medewerkers. Wij voeren een antirookbeleid, hebben eigen sportfaciliteiten en stimuleren het rugsparend werken.

Ons streven is het personeelsbestand een goede afspiegeling van de maatschappij te laten zijn. Wij gaan voor diversiteit van personeel en een brede arbeidsparticipatie. Daarom doen wij ons best ook mensen met een `achterstand´ een kans te bieden. Voor personeel dat onverhoopt arbeidsongeschikt raakt wordt intern gezocht naar een passende functie.

De instroom van jongeren door middel van leerbanen en afstudeerplaatsen heeft een prominente plek in ons personeelsbeleid. In onderling overleg worden loopbaantrajecten voor de bouw opgesteld en traineeships aangegaan voor kantoorgebonden carrières.