Maatschappelijk betrokken

Onze maatschappelijke betrokkenheid beperkt zich niet tot het zo veel mogelijk zekerheid bieden aan en goed zorgdragen voor werknemers en daarmee indirect zijn of haar eventuele huisgenoten. Om te ondernemen en onze missie te realiseren hebben we meer nodig dan onze opdrachtgevers en werknemers. De maatschappij is daarbij heel belangrijk. Zij gunt ons de noodzakelijke ruimte om de activiteiten te kunnen ontplooien. Wij willen daarom nuchter blijven. Dit helpt ons op een verantwoordelijke manier zaken te doen.